Priser

Tilsluttede uden medlemskab Priser gældende fra 1.1.2021 - 30.06.2021
Medlemskab Ikke nødvendigt
Grundpakke kr.561,00 pr. kvartal. (kr. 187,00 pr. måned)
Mellempakke kr.1146,00 pr. kvartal. (kr. 382,00 pr. måned)
Fuldpakke kr. 1776,00 pr. kvartal. (kr. 592,00 pr. måned)
Tilsluttede med medlemskab Priser gældende fra 1.1.2021 - 30.06.2021
Nyt medlemskab kr. 4.000,00
Grundpakke kr. 525 pr. kvartal. 
Mellempakke kr. 1110,00 pr. kvartal. 
Fuldpakke kr. 1740,00 pr. kvartal. 

Nye tilslutninger:

Der skal betales leje forud for resten af indeværende kvartal ved nye tilslutninger, plus eventuel gentilslutning/ændring af pakke. I praksis betyder det:

Tilmelding i løbet af januar forudbetales leje for februar + marts + tilkobling/ændring af pakkevalg kr. 375. Tilmelding i løbet af februar forudbetales leje for marts + tilkobling /ændring af pakkevalg kr. 375. Tilmelding i løbet af marts forudbetales leje for april, maj og juni + tilkobling/ændring af pakkevalg kr. 375. O.s.v. for øvrige måneder… Nævnte svarer helt til betalingsbetingelserne for alle allerede tilsluttede uden medlemskab..

 
 
Fællesudgifter
Overtagelse 0 kr. (Hvis det meddeles til foreningen inden afbrydelse).
Gentilkobling 375 kr.
(Hvis der er etableret stikledning og tilkoblingen foretages i abonnent kasse).
Flytning 0 kr.
(Der opkræves ikke gebyr hvis der flyttes til adresse hvor der i forvejen er signal, og der ikke skal ændres på pakkestørrelse)
Flytning 375 kr.
(Flytning fra en adresse hvor der skal fortages en tilslutning, eller ændring af pakkestørrelse. Prisen er eksklusive eventuel etablering af stikledning på ny adresse)
Rykkergebyr 100 kr.  

Pakkevalg og ændringer af pakkevalg

TV-pakkevalg ved gentilslutning koster ikke noget (Ud over gentilslutningsgebyr kr. 375,-)
Ønsker man anden pakke end eksisterende pakke koster det kr. 375,- for pakkeskift
Ændring fra tilslutning af TV+internet til internet uden TV koster kr. 375,-
Oprettelse af BlandSelv-TV-pakke koster kr. 375,- uanset hvilken af vore 3 TV-pakker man har i forvejen.
 
 
Pakkeskift
Opgradering 375 kr. kan foretages hele året.
Nedgradering 375 kr.
kan ske med mindst 1 måneds varsel før hvert månedsskifte (F.eks senst 31. januar for at nedgradere fra 1. marts)

 

Betaling

Visa/Dankort og MobilePay

 Det er muligt at anvende Visa/Dankort og MobilePay ved betaling

Bank Ved bankoverførsel anvendes konto:Handelsbanken, Videbæk reg. nr. 7639 konto nr. 2008991

 

 

 

 

 

 

Priser

Alle priser er inklusive moms, copydan og andre afgifter.

Opsigelse

Opsigelse af TV-lejeaftale (Tilsluttede uden medlemskab) kan ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af hvert kvartal (Altså senest 28. februar for at kunne opsige pr 31 marts. – senest 31.maj for at kunne opsige udgangen af juni – osv.

Opsigelse af Internet kan ske med mindst 1 måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned. (Altså f.eks senest opsigelse 31. januar hvis man ønsker opsigelse ved udgangen af februar måned)

Kontingent

Kontingent i 2020 er kr. 50,- pr. måned.