Fejlmelding

 Inden De ringer til servicecenteret, vil det være en hjælp hvis De har kontrolleret følgende:
Spørg naboer/genboer om de har samme problem. Hvis ja, er det med stor sandsynlighed en fejl på kabelnettet, hvilket De kan meddele servicecenteret. Hvis det tilsyneladende kun er Dem der er fejlramt, kan De gøre følgende for at nedbringe muligheden for fejl i egen installation:

  1. Sluk og demonter evt. videoapparater
  2. Prøv med et andet TV/radio-apparat, dog kun et apparat tændt ad gangen.
  3. Prøv med et andet kabel mellem stikdåse i væg og TV apparat.

Ved fejl i hovednettet rettes fejlen uden beregning for Dem.
Hvis fejlen derimod skyldes Deres eget apparat eller interne anlæg, er fejlretningen for Deres egen regning.
 

 

Servicecenter telefon: 44 40 69 20

 

 

Skulle der være tvivlsspørgsmål i øvrigt kan man rette henvendelse til bestyrelsen