Uddrag af referat fra generalforsamlingen den 28. marts 2019

Carsten Bager og Arne Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Leif Rasmussen og Keld Veng blev genvalgt til suppleanter.

TV-pakkerne fortsætter uændret.

Kontingent 2019 for tilsluttede med medlemskab:
Grundpakke kr. 435,- pr. kvartal. Mellempakke kr. 975,- pr. kvartal. Fuldpakke kr 1560,- pr. kvartal.

Køb af medlemskab uændret kr. 4000,- incl. moms.