Uddrag af referat fra generalforsamlingen den 5. marts 2020

Holger Haunstrup, Per Lystbæk og Mogens Andersen blev genvalgt til bestyrelsen. Keld Veng blev genvalgt til suppleant.

TV2SPORTX blev tilvalgt som ny kanal i TV-fuldpakken. Herudover ingen ændringer af TV-pakkerne i.f.t. 1. kvartal 2020.

TV-Pakkepriser ab 1.4.2020 for tilsluttede med medlemskab incl. kontingent og copydanafgift:
Grundpakke kr. 495,- pr. kvartal. Mellempakke kr. 1065,- pr. kvartal. Fuldpakke kr 1680,- pr. kvartal.
 

Køb af medlemskab kr. 4.000,- / Kontingent 2020 kr. 50,- pr. måned.