Generalforsamling torsdag den 28. marts 2019

VIDEBÆK-NET afholder ordinær generalforsamling torsdag den 28. marts 2019 kl. 18.00 på Westergaards Hotel.
Alle tilsluttede er velkomne, men tilsluttede uden medlemskab har dog kun stemmeret ved programvalg.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, i det omfang, de skal forelægges generalforsamlingen
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
7. Fastsættelse af kontingent og tilslutningsafgift
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er afsluttet, er der efterfølgende spisning for 1 person pr. husstand.
Deltagelse i spisningen kræver tilmelding på mail til: mail@6920net.dk eller telefonisk til bestyrelsen med oplysning af navn og adresse.
Tilmelding senest torsdag den 21. marts.
Bestyrelsen