Forslag til generalforsamlingen den 5. marts 2020

Generalforsamlingen i 2020 bliver torsdag den 5. marts. Indkaldelse følger senere.

Jævnfør vedtægternes §17 stk. 6 skal forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen i marts være formanden i hænde seneste den 10 februar 2020.

 

Forslag kan sendes til mail@6920net.dk 

 

Bestyrelsen